Какво е активирана "жива и мъртва" вода :

Активираната вода, получавана чрез електролиза, е вода, която придобива съвършено нови свойства и се превръща в ефективно действуващо, екологически чисто средство за профилактика използвано в бита и стопанството като стимулиращо и дезинфекциращо средство с широко приложение в нетрадиционната медицина. Областите на приложение на активираната вода непрекъснато се увеличават, а хората я наричат "жива" и "мъртва" вода. >>>

Активатор за жива и
мъртва вода 
GSM: 0887 88 22 41
телефон за справки и поръчки:
жива и мъртва вода 
жива и мъртва вода 
жива вода 
ДА-3м
лечебни цели
Убиец на вируси.
Zeppro
жива и мъртва вода 
мъртва вода 
активирана  вода 
жива и мъртва вода 
Убиец на вируси.
Zeppro
жива и мъртва вода 
Цена: 69 лв.
GSM: 0887 88 22 41

Използване на активираната вода за битови и стопански цели

Дезинфекция на лицето, ръцете, обувките      
След работа във вредна среда, при наличие на опасност от зараза, с мъртва вода да се изплакнат носа, устата, гърлото, да се измият лицето и ръцете. С мъртва вода да се обработят и обувките (може да се сипе мъртва вода в тях, да се остави 10 - 15 минути, след което обувките да се оставят да изсъхнат.)        Резултат: Вирусите, бактериите, микробите загиват.
Вероятността за заразяване се свежда практически до нула.
Дезинфекция на пода, мебели, инвентар      
Мебелите се напръскват с мъртва вода или да се избършат с кърпа, напоена с мъртва вода. Подът да се измие с мъртва вода.Резултат:        Осигурява се надеждна дезинфекция на пода, мебелите.
Дезинфекция на помещения       
Неголеми помещения да се измият щателно с мъртва вода (тавана и стените да се напръскат, пода да се измие). По-удобно е в помещението да се разпраши мъртва вода със специална установка. Този метод е много ефикасен за дезинфекция на големи помещения - птицеферми, свинеферми, складове, плодохранилища, парници. Не е необходимо животните да се извеждат от помещението, водата е безвредна. Мъртвата вода трябва да е с рН около 2,0.
Такива процедури могат да се правят периодично, примерно ежемесечно. Аерозонният облак намалява ефективно микрофлората в помещението (до 5 пъти) и е съвършенно безвреден.
Продължителността на действието е 8 - 10 дни.
Резултат: Икономисват се дезинфекциращи средства.
Дезинфекция на съдове      
Съдовете (щайги, кошкици, чували и т.н) да се измият с мъртва вода с рН около 2,0 и а се оставят да изсъхнат (най-добре на слънце). Ефекта ще бъде още по-добър, ако съдовете първо се измият с жива вода, след това се обаработят с мъртва вода.        Резултат: Съдовете се дезинфекцират, унищожават се плесените, гнилостните бактерии.
Обезмасляване на стъклени повърхности      
За миене и обезмасляване на стъкла се използват миещите свойства на живата вода.
Стъклата се намокрят с жива вода, оставят се няколко минути, след което се измиват.        Резултат: Икономисват се миещи препарати, като миенето е достатъчно ефективно.
Омеотяване на водата      
Живата вода емного мека и чиста, за това, когато е необходима мека вода (например за приготвяне на кафе, чай, замесване на теста и др.) може да се използва жива вода. Преди да я използвате оставете живата вода да се утаи.        Резултат: При прекипване активността на водата рязко намалява, а мекостта се съхранява.
Пране на бельо, дрехи      
Препоръчва се следната методика:
1.        Прането се накисва за 0,1 - 1 час в мъртва вода за дезинфекция.
2.        Прането се пере и изплаква с жива вода (рН=9,5 - 10,5), като количеството на перилните препарати може да се намали 2 - 3 пъти.
3.        По този начин не се налага избелването на прането.        Икономисват се перилни и избелващи препарати.

Борба с дребни вредители по растенията      
Местата, където са се натрупали вредители се напръскват с мъртва вода. При необходимост може да се полее и почвата. Водата трябва да е с pH около 2,0. Процедурата да с повтори.        Резултат: Вредителите загиват или концентрацията им силно намалява.
Дезинфекция на почвата      
Да се полее почвата (или пръстта в саксиите) с мъртва вода. Водата трябва да проникне до 30 - 40 см. След 1 - 2 поливания с мъртва вода да се полее жива вода и след това се редува поливане с обикновенна и жива вода (веднъж с жива вода, 2 - 3 пъти с обикновенна вода). Мътртвата вода трябва да е с pH около 2,0, а живата - около 7,5 - 8,5 pH. За дезинфекция на почвата са достатъчни 1 - 2 поливания.
Възстановяване на увехнали цветя, плодове      
Изсъхналата кора на стебла се изрязват и цветята или плодовете се потапят в жива вода с pH около 8,0 - 9,0.        Резултат:  Цветята и плодовете се освежават,  след което дълго остават свежи.
Подготовка на семена за посев.
Стимулиране на растежа на растенията      
Общи препоръки:
1.   Преди засяване семената да се обработят с мъртва вода:
- да се потадят в мъртва вода (рН около 2,5 - 3,5), разбъркат и след няколко минути да се съберат и отстранят изплувалите на повътхността семена.
- станалите семена да се оставят още 2 - 4 часа в мъртва вода за дезинфекция.
- да се излее водата, семената да се измият с обикновенна вода, след което да се залеят с жива вода и да се държат в нея 5 - 15 часа (точното време зависи от вида на семената и местните условия, то се определя по опитен път).
- да се излее живата вода, семената да се оставят да изсъхнат, след което се засаждат.
2.   Стимулиране на растежа:
- да се полива веднъж с жива вода (с рН около 7,5 - 8,5), след това 2 - 3 пъти с обикновенна вода.
- да не се полива с жива вода повече от 1 - 2 пъти на седмица.
- ако има признаци, че почваата е заразена (растенията вехнат в сравнение със съседните) да се полее веднъж с мъртва вода, след което се продължава както е описано по-горе.
Резултат: Семената се очистват, дезинфекцират, прорастват едновременно и 3 - 4 дни по-рано.
При поливане с жива вода растенията растът 20 - 30% по-бързо. Увеличава се устойчивостта на болести. Реколтата узрява 10 - 14 дни по-рано, а добивът е 20 - 40% повече.
Покълване на зърно за ядене      
Подготвеното зърно (например пшеница) се залива с мъртва вода и се оставя 1 - 2 часа (обеззаразяване), след това се измива с обикновенна вода и се залива с жива вода така, че водата е на равно със зърното, поставя се на топло място и се оставя да покълне.
(Обикновенно е достатъчен 1 ден). Резултат: Зърното се очиства от възможни микроби, следи от химически обработки, покълва по-бързо, без да губи свойствата си.
Увеличаване на срока на съхранение на плодовете      
Плодовете, предназначени за продължително съхранениесе потапят в мътва вода и се оставят да изсъхнат. Тази обработка може да се извърши по време на сортирането им, като те се напръскват с мъртва вода докато се движат по лентата или касетката, в която са, се потопи в подходящ съд с мъртва вода. Препоръчва се плодовете в плодохранилищата периодично да се напръскват с мъртва вода или да се използват специални устройства за аерозолно разпрашване.
Местата на съхранение, касетките да се дезинфекцират с мъртва вода преди употреба.        Резултат: Срокът на съхранение се увеличава значително, плодовете се съхраняват по-добре, не губят витамини и захарност, не гният. Такава обработка е съвършенно безвредна.
Лечение на мастити, гнойни язви при животните      
Активираната вода с успех може да бъде исползвана във ветеринарната медецина.
Гнойните рани при животните, ухапвания от паразити, да се намократ с мъртва вода. Когато раните се изчистят - да се мокрят с жива вода. Полезно е периодично вимето да се измива с мъртва вода, особено през лятото. Резултат: Раните бързо се изчистват и заздравяват. Загиват и снесените яйца на насекоми и паразити.
Лечение на разстойство при домашни птици, животни      
Няколко пъти през деня приците с разстойство да се напоят с мъртва вода с рН около 4,0 - 5,0.
Същото се отнася и за животните с разстройство. Ако те не пият сами, да се намери начин да поемат мъртвата вода или храната им да се приготви с мъртва вода.        Резултат: Разстройството, както и при хората, обикновенно преминава за няколко часа до един ден.
Допълнително може да се дезинфекцира помещението.
Поене на телета с жива вода
Телетата да се поят 1 - 2 пъти в седмицата с жива вода (рН=8,0 - 9,0), с нея може да се разрежда млякото, което им се дава. Телетата, които са по-слаби да се напояват с мъртва вода.
Резултат: Опитите в няколко ферми в Латвия показаха отлични резултати. Освен това се реализира значителна икономия на средства, давани преди това за медикаменти.        Прирастът се увеличава с 20 - 30% в сравнение с контролната група. От групата на слабите телета оживяха 100% (обикновенно оживяват 70 - 80%).
Приготвяне на сиропа за пчелите        Сиропът за пчелите се приготвя, като се използва жива вода вместо обикновенна. Резултат: Пчелите стават по-енергични.
Стимулиране растежа на домашните птици
Малките и слаби домашни прици да се поят 2 - 3 дни подред с жива вода. Може да им се остави като обикновенна, така и жива вода - те сами ще изберат коя да пият. По нататък те се поят с жива вода не по-често от 1 - 2 в седмицата. Живата вода да бъде със слаба концентрация.
Ако се появи разстойство, да се поят с мъртва вода докато разстройството не се прекрати.        Резултат: При правилно използване на живата вода смъртността намалява с 40%, апетита се подобрява, птиците стават по-енергични и растът по-бързо.
Стимулиране на растежа на  домашните животни
Домашните животни, особено младите, периодично, но не по-често от 1 - 2 пъти седмично, да се поят с жива вода. (с рН около 7,5 - 8,5) като поенето се извършв на всеки 1,5 часа между храненията. Сухите фуражи може да се намокрят, като се напръскат с жива вода. В много стопанства е проверено, че живата вода с голяма концентрация (рН=10,5 - 12) не дава ефект.
Общото количество на живата вода не трябва да превишава 10 грама на 1 килограм живо тегло.Резултат: Смъртността намалява, апетитът се подобрява, увеличава се устойчивостта на болести, прирастът се увеличава със 7 - 14% .
Стимулиране растежа на животни с ценни кожи      
Животните да се поят периодично, 1 - 2 пъти седмично с жива вода. Храната също може да се приготвя с жива вода. В случай на разстройство животните да се поят с мъртва вода и да се дезинфекцират помещенията с мъртва вода, както вече беше описано.         Резултат: Смъртността намалява с 5 - 8%, добивът на кожи се увеличава с 7 - 8%, качеството на кожата се повишава.

Поръчайте, чрез нашия интернет магазин.
Бързо и лесно.Само с няколко клика.

GSM: 0887 88 22 41

Поръчка по телефон.
Най-лесния начин.
Поръчайте на: