Използване на живата и мъртвата вода за:
Какво е активирана "жива и мъртва" вода :

Активираната вода, получавана чрез електролиза, е вода, която придобива съвършено нови свойства и се превръща в ефективно действуващо, екологически чисто средство за профилактика използвано в бита и стопанството като стимулиращо и дезинфекциращо средство с широко приложение в нетрадиционната медицина. Областите на приложение на активираната вода непрекъснато се увеличават, а хората я наричат "жива" и "мъртва" вода. >>>

Активатор за жива и
мъртва вода 
GSM: 0877 834 902
телефон за справки и поръчки:
жива и мъртва вода 
жива и мъртва вода 
жива вода 
ДА-3м
лечебни цели
Убиец на вируси.
Zeppro
жива и мъртва вода 
мъртва вода 
активирана  вода 
жива и мъртва вода 
Убиец на вируси.
Zeppro
жива и мъртва вода 
Цена: 69 лв.
Цена: 69 лв.
Aктиватор за сребърна вода.
Silver home
Комплекта включва:
1. Кутия със захранване 12V -1бр.
2. Кабел сприсаединителна букса и сребърна, водоустойчива глва - 1бр.
3. Книжка с инструкция за работа с Активатора Silver home - 1 бр.
4. Гаранционна карта - 1бр.
5. Опаковъчна транспортна кутия - 1 бр.Как се прави сребърна вода с активатора Silver home:
1. Извадете комплекта от опаковката. .
2.Освободете кабелите от транспортните държачи /жички/..
3. Напълнете  съд с 1/един/ литър вода. Препоръчително е да се използва ниско минилизирана вода с pH=7,1 - 7,6. Спецификата на сребърната глава позволява използването и на бутилки за съд.
4. Поставете сребърната глава във водата до средата на нивото й. Включете буксата на сребърната глава в жака на капака на активатора с надпис "Изход".
5. Включете адаптора в ел.мрежа.
6. За приготвяне на сребърна вода, активатора трябва да работи съгласно оказаното време по таблицата поместена в указанията за работа. Използвайки вода от един и същи източник ще ви гарантира еднакви резултати и еднакво време за приготвяне.
7. След изтичане на указаното време извадете адаптора от ел. мрежата. Извадете буксата на сребърната глава от жака на капака на активатора. Извадете сребърната глава от съда с водата. Подсушете и окомплектовайте активатора за съхранение, ако няма да бъде използван. Пресипете сребърната вода от съда в предварително приготвен добре затварящ се, тъмен съд.     Внимателно изтрийте електродите с мека тъкан, напоена с малко оцет.  Съхранявайте на сухо място.

Поръчайте, чрез нашия интернет магазин.
Бързо и лесно.Само с няколко клика.

GSM: 0877 834 902


Поръчка по телефон.
Най-лесния начин.
Поръчайте на: